สัญลักษณ์ มทร.อีสาน

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

  ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบ …

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

  “ดอกแคแสด” มีสีแดงปนสีแสดสดใส จะออกด …

สัญลักษณ์ดอกไม้ราชมงคลอีสาน (แคแสด)

  ออกแบบเป็นรูปดอกแคแสดผสมผสานกับรูปตัวอักษร U (Un …

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

“ต้นแคแสด“ เป็นพืชยืนต้นทรงพุ่มสูงทรงพุ่มแน …

สีประจำมหาวิทยาลัย

แต่เดิม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้กำหนดให้สีเหลืองและสี …