สัญลักษณ์ดอกไม้ราชมงคลอีสาน (แคแสด)

sad2 copy

 

  • ออกแบบเป็นรูปดอกแคแสดผสมผสานกับรูปตัวอักษร U (University) และเส้นสายจากแคน

  • ดอกแคแสดเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  • ดอกแคแสดมีกลีบดอก 5 กลีบ อันหมายถึง 5 วิทยาเขต ที่รวมสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

  • ตัวอักษร U ซึ่งย่อมาจาก University นั้น ประกอบขึ้นจากเส้นสายทั้ง 5 เส้น ซึ่งได้มาจากลักษณะของแคนที่ประกอบด้วย  5 ลำ เพื่อสื่อความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอีสาน

  • เส้นเหล่านี้มีทิศทางพุ่งขึ้นไปในทิศเดียวกัน เปรียบเสมือนการก้าวไปพร้อมๆกันทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อนำพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่ความสำเร็จร่วมกันทางการศึกษา