ประจำปี 2562

มทร.อีสาน ร่วมมือกับศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน เตรียมตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนแบบอินเตอร์เน็ต การอมรมวิชาชีพครูภาษาจีน และหลักสูตรอื่นๆ   เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

« ของ 10 »

มทร.อีสาน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 14 ปี วันที่ 18 มกราคม 2562 มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

« ของ 31 »

มทร.อีสาน และ CP ALL จัดประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการ “ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม”  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 

« ของ 5 »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

« ของ 14 »

มทร.อีสาน ร่วมมือ วว. ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP – SMEs ไทย เสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 

« ของ 9 »

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ “ยกระดับผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม” ระหว่าง พลเอกถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

« ของ 4 »

งานแถลงข่าวการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

« ของ 9 »

มทร.อีสาน จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 51 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

« ของ 27 »

การเเข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 51 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลเสมอ 0:0  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 

« ของ 57 »

มทร.อีสาน ร่วมทอดผ้าป่ากตัญญูบูชาคุณและบำเพ็ญกุศลบรรจุอัฐิบูรพาจารย์ “พระครูอนุกูลสิกขภูมิ” พระผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 10 มีนาคม 2562

« ของ 12 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

« ของ 6 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำบันทึกความร่วมมือ กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ในการสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานกิจการสภา มทร.อีสาน  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

« ของ 4 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ บริษัท ไบโอเมดิซีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน ในโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ในตำรับยาแผนไทยรักษาผู้ป่วย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

« ของ 5 »

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

« ของ 5 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง  ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์  ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี และ Mr.Tom Baksay  เข้าหารือความร่วมมือกับ Rector of University of Miskolc, Hungary เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร 

« ของ 9 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง   ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี และ Mr.Tom Baksay  ได้เดินทางเยือน University of Debrecen, Hungary โดยมี Prof.Dr. Ákos Pintér, Vice Rector ให้การต้อนรับและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัย

« ของ 7 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ให้การต้อนรับหลวงพ่อ Tsuzuki ประธานสมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ในโอกาสเยือน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนการวางระบบรางและระบบไฟฟ้าสำหรับรถแทรม (Tram)

« ของ 8 »

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

« ของ 33 »

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

« ของ 6 »

มทร.อีสาน พร้อมส่วนราชการต่างๆ และ ปชช. พร้อมใจชื่นชมพระบารมีในหลวง ร.10 ในการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

« ของ 25 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง   ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์  ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข  ได้เดินทางเยือนบริษัท ตรี เภียบ กรุ๊ป จำกัด โดยมี ออกญา ดร.ตรี เภียบ ให้การต้อนรับและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาบุคลากรระดับอาชีวศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

« ของ 8 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

« ของ 3 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร เป็นผู้แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจัดการแสดงเข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

« ของ 18 »

บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กว่า 300 คน พร้อมใจกันเดินทางไปเข้าร่วมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

« ของ 7 »

มทร.อีสาน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องตะโกราย 1 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

« ของ 6 »

ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พบ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมหารือความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

« ของ 3 »

มทร.อีสาน ลงนาม MOU สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ จ.นครราชสีมา สร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

« ของ 9 »

มทร.อีสาน จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562

« ของ 8 »

กิจกรรมแสดงนิทรรศการแสดงผลความก้าวหน้าแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและประชุมเสวนาเชิงวิชาการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองแห่งท่าเรือบก จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

« ของ 7 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้ ในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน 2562

« ของ 7 »

มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

« ของ 12 »

ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา ดำเนินการต้อนรับศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) นำโดย นายกั๋วเสียง จ้าว ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือการเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในจังหวัดนครรราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 

« ของ 6 »

มทร.อีสาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล ครั้งที่ 6/2562 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี ดร.พรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล พร้อมทั้งกรรมการและอนุกรรมการ ทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

« ของ 8 »

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นตัวแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562

« ของ 5 »

มทร.อีสาน จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ครั้งที่ 8) โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้ง 6 ประเทศ ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม  เมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน 2562 

« ของ 27 »

มทร.อีสาน จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ไร้ความรุนแรง สร้างเครือข่ายสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และเพื่อนๆ ในรุ่นเดียวกันในโครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

« ของ 15 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในเวที Plenary Session ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “การขับเคลื่อน New S curve ของมหาวิทยาลัยและการกำหนดทิศทางพันธกิจสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

« ของ 4 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท CP ALL จำกัด เพื่อประชุมหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบราง อุตสาหกรรมการบิน และธุรกิจค้าปลีก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

« ของ 4 »

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ในฐานะรองประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯรับเสด็จและทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในพิธีเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)2562” ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

« ของ 6 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นม. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกิจการสภา มทร.อีสาน ในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้ง 2 สถาบัน

« ของ 8 »

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์​ฯ และ อาจารย์กิตติ แก้วชาติ อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เดินทางไปศึกษาดูงานทางเทคนิคระบบราง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2562

« ของ 7 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการเปลี่ยนไปของกระทรวง” ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

« ของ 5 »

ศูนย์วัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา  มทร.อีสาน จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดท่ามะยม ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

« ของ 11 »

ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา และ ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมนักศึกษา มทร.อีสาน ประกอบด้วย นักดนตรีวงออร์เคสตรา และนักแสดงจากชมรมพื้นถิ่นอีสาน ซึ่งจัดการแสดงร่วมกันในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)2562” ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

« ของ 6 »

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผศ.ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมทีมวิศวกรซินโครตรอนไทย เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานความสำเร็จในการซ่อมแซมตู้เย็นน้ำมันก๊าด อายุกว่า 60 ปี จนสามารถนำกลับมาใช้งานได้จริง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

« ของ 4 »

 มทร.อีสาน  จัดโครงการถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องปะชุมตะโกราย 1  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

« ของ 13 »

มทร.อีสาน จัดอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

« ของ 11 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ เทศบาลนคร นครราชสีมา โดย นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา และ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด โดย นายสาธิต สาตรพันธุ์ กรรมการบริหาร มัลติ อินโนเวชั่น กรุ๊ป ในโครงการความร่วมมือพัฒนาเมือง โคราชสมาร์ทซิตี้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

« ของ 8 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น การค้า และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.อนิวรรต หาสุข นำทีมนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10” ในหัวข้อ “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

« ของ 12 »

มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี  หลังเสร็จสิ้นพิธีการไหว้ครู นายกสภา มทร.อีสาน ได้พบผู้นำนักศึกษาทั้งศูนย์กลางและวิทยาเขต เพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นต่างๆ  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

« ของ 16 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณถนนสุรนารายณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 และพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ ถนนสุรนารายณ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

« ของ 9 »

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการคาร์บอนต่ำสาธิต เทศบาลนครนคราชสีมา  โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ เทศบาลนครนครราชสีมา โดย นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

« ของ 9 »

มทร.อีสาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  มี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

« ของ 11 »

มทร.อีสาน จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

« ของ 34 »

สาขาเทคโนโลยีการเกษตรฯ มทร.อีสาน จัดโครงการ “เกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ ดำนา-เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ” อาจารย์-นศ. ร่วมใจลงแขกดำนา สืบสานประเพณีไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 

« ของ 15 »

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประธานในงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.อีสาน ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2562

« ของ 6 »

พิธีซ้อมใหญ่ งานรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561  ณ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562