Return to คลังภาพ

ประจำปี 2561

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

26231506 1624019327681238 198471127713485121 n
« 1 ของ 6 »

มทร.อีสาน ได้จัดพิธีร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

26756541 1626635860752918 758655400747377801 o
« 1 ของ 45 »

มทร.อีสาน เยือน เนเธอร์แลนด์และเยอรมัน ทำ MOU เดินหน้าสร้างความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและอากาศยาน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (2561-2564) ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหารและคณะทำงานด้านระบบรางและอากาศยาน มทร.อีสาน ร่วมทำ MOU  เมื่อวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2561

27972023 1660073020742535 1783803452954729167 n
« 1 ของ 18 »

มทร.อีสาน ต้อนรับ Professor.Dr. Tamás Kékesi, Vice-rector for scientific and international affairs and Professor of chemical metallurgy จาก University of Miskolc ประเทศฮังการี และ Dr. László Kozma, Program Director and Coordinating Center for International Education จาก University of Debrecen ประเทศฮังการี เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

27908028 1654858411263996 271521233677073425 o
« 1 ของ 11 »

มทร.อีสาน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แนะแนวทาง นศ. เตรียมตัวให้ พร้อมสู่ตลาดงานจริง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

27993286 1660086230741214 574683846323027628 o
« 1 ของ 18 »

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเปิดโลกศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 และโครงการอนุรักษ์รากวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน ตอน งานวัด 4.0 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

07032018
« 1 ของ 6 »

มทร.อีสาน เปิดบ้านรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม KM RMUT+2 ครั้งที่ 11 ประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้แนวคิด การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561

28423807 1663462330403604 7258865685320781238 o
« 1 ของ 17 »

ผศ. ชูชัย ต.ศิริวัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ณรงค์ จอมโคกกรวด ผู้ควบคุมทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 50 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

28162287 1663588220391015 8452555207406117064 o
« 1 ของ 18 »

มทร.อีสาน จัดพิธีปิดการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

28164630 1664738033609367 2405303462105496758 o
« 1 ของ 26 »

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 50 ศึกดวลแข้ง “พี่น้องสองราช” ระหว่าง ราชมงคลอีสาน กับ ราชภัฏโคราช โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

28699198 1674539609295876 1197286370781671583 o
« 1 ของ 26 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมงานวันนักข่าว 5 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สื่อยุคใหม่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีการเสวนาในหัวข้อ “โคราช 4.0 โอกาสเมืองมหานคร” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

28619589 1676844079065429 7449368397996211664 o
« 1 ของ 11 »

สถาบันบริหารวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำผิวถนนที่มีส่วนผสมยางพาราเพื่อการพึ่งพาตนเองของประเทศไทยในอนาคต  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

28618927 1681679308581906 506745032816790419 o
« 1 ของ 16 »

รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.อีสาน ได้เป็นประธานต้อนรับ   Prof.Dr. Shuichi Tanoue ตัวแทนจาก University of Fukui ได้เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดลองของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ และ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค. 2561 

28828756 1693782867371550 2069876116910097301 o
« 1 ของ 8 »

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Learning Express 2018) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

29060493 1694969963919507 1499817647558834606 o
« 1 ของ 13 »

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

28947772 1701694839913686 9439020624247059 o
« 1 ของ 16 »

ในการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2561 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ได้มอบแนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีอธิการบดีจาก มทร.ทั้ง 9 แห่ง ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

28947698 1701768479906322 7185609968102634896 o
« 1 ของ 13 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือ กับ Mr.Zhang Jiancheng คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษานานาชาติ Shaanxi Normal University เมืองซีอาน ประเทศจีน และนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ สถาบันขงจือเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กทม.  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

29597248 1705007426249094 8626455688358197531 n
« 1 ของ 6 »