ประจำปี 2507

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2507

« ของ 38 »