ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

kaesad

 

“ดอกแคแสด” มีสีแดงปนสีแสดสดใส จะออกดอกเป็นช่อยู่ปลายกิ่ง ช่อหนึ่งจะมี 15 -20 ดอก แต่ละดอกจะผลัดกันบานครั้งละประมาณ 4 – 5 ดอก
ดอกมีลักษณะคล้านกระดิ่งกลีบดอกเป็นกลีบรวม ตรงปลายดอกจะแยกเป็น แฉก 5 แฉก ดอกจะออกราว ๆ เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์