ประจำปี 2539

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ วัดพระนารายณ์มหราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2539

ประธานในพิธีกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน
« ของ 28 »

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

« ของ 11 »

สี่ทศวรรษราชมงคลแรลลี่ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2539

« ของ 16 »

การแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2539

« ของ 40 »

การประกวดบอนไซ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2539

« ของ 84 »

กิจกรรมลอยกระทง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2539

« ของ 94 »

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

« ของ 43 »

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมแสดงในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

« ของ 9 »

นิทรรศการเครื่องกลเติมอากาศ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

« ของ 27 »

กิจกรรมธุดงด์อบรมคุณธรรม เมื่อวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2539

« ของ 38 »

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2539

« ของ 90 »