ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

car

“ต้นแคแสด เป็นพืชยืนต้นทรงพุ่มสูงทรงพุ่มแน่นทึบ ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวสด เส้นใบเป็นร่องเด่นชัด ใบรูปรีปลายใบแหลม แคแสดเป็นพืชกลางแจ้ง สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและตัดชำราก ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ทุกภาคมี  ความสูงประมาณ 15 -20 เมตร