ประจำปี 2559

พิธีน้อมเกล้าสถาปนามหาวิทยาลัย 2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

« ของ 38 »

งานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559

« ของ 33 »

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

« ของ 29 »

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559

« ของ 62 »

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร  ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

« ของ 28 »

ทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน ณ วัดโตนด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

« ของ 43 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จัดพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

« ของ 14 »

มทร.อีสาน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายพระบรมศพแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

« ของ 11 »


มทร.อีสาน ได้ทำความร่วมมือ (MOU) กับ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ในโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

« ของ 6 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ โดย หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเค็ม ปัญหาน้ำเสีย หรือปัญหาน้ำที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

« ของ 6 »