ประจำปี 2563

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ ในการมาให้นโยบายพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563

« 1 ของ 5 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และที่ปรึกษามทร.อีสาน ได้เข้าพบ ท่านภานุพันธ์ ชัยรัต ณ ศาลปกครองสูงสุด กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และเข้าพบ ดร.ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

« 1 ของ 6 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  โดยได้มีการเข้าดูงานเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน ซึ่งเป็นชิ้นส่วนเกี่ยวกับด้านอากาศยานและระบบรางที่ทางมหาวิทยาลัยมุ่งให้ความสำคัญกับด้านนี้เป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

« 1 ของ 9 »

มทร.อีสาน นำโดย ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

« 1 ของ 9 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดงานครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในชื่อโครงการ “ร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

« 1 ของ 17 »

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครบรอบ 15 ปี มทร.อีสาน จึงได้จัดโครงการ “ร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

« 1 ของ 12 »

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แลtสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทย รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

« 1 ของ 9 »

ผศ..ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

« 1 ของ 7 »

สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน จัด “โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง โครงการที่ 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและทดสอบระบบห้ามล้อชนิดไดนามิกส์สำหรับรถไฟฟ้า” ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Bernd Schmidt ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบขนส่งทางราง จาก FH Aachen University of Applied Sciences มาร่วมหารือแนวทางขยายและพัฒนาความร่วมมือด้านระบบราง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

« 1 ของ 8 »

มทร.อีสาน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 2,750 คน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

« 1 ของ 15 »

ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS) ในงาน MICE Standards Day 2020 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

« 1 ของ 3 »

พิธีแถลงข่าวฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน ครั้งที่ 52 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ สนาม NRRU STADIUM มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

« 1 ของ 18 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมกับอธิการบดี และผู้บริหารจาก มทร. อีก 8 แห่ง โดยในการประชุมประธานได้แจ้ง เรื่อง แถลงการณ์ไว้อาลัย นักศึกษา มทร.อีสาน  ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงกลางเมืองนครราชสีมา  การจดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

« 1 ของ 7 »

มทร.อีสาน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “พันธมิตรระบบรางสร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไทย” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานด้านวิชาชีพ โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

« 1 ของ 4 »

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 52 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ราชมงคลอีสานพ่ายให้ราชภัฏนครราชสีมาที่คะแนน 0:1 ประตู เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

« 1 ของ 48 »

มทร.อีสาน ร่วมมือ ไทวัสดุ จัดทุนทวิภาคีสำหรับนักศึกษาสาขาการตลาด นำร่องโครงการผลิตบัณฑิตเชี่ยวชาญเฉพาะทางของประเทศ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

« 1 ของ 3 »

ชีววิทยาประยุกต์ มทร.อีสาน  ผลิตเจลแอลกอฮอล์ แจกหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ต้าน COVID-19 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563

« 1 ของ 6 »

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาด้านภาระงานฯ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน และได้เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 นครราชสีมา เพื่อเป็นการไปให้กำลังใจแก่ชาวโคราชจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

« 1 ของ 7 »

คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ศูนย์กลาง นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

« 1 ของ 7 »

ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมเร่งด่วนเพื่อหารือเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) และตามประกาศของ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

« 1 ของ 6 »

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานส่งมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อ COVID-19  ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากผู้บริหาร บุคลากร  ศิษย์เก่าและผู้บริหารทั้ง 4 คณะ ของ มทร.อีสาน โดยวันนี้จะดำเนินการส่งมอบให้กับ นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน ตัวแทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับ 15 โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

« 1 ของ 11 »

นางสุมัธยา กิจงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางเจนจิรา อนันตกาล  และ นางจันทร์เพ็ญ มีศรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563

« 1 ของ 5 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานส่งมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อ COVID-19  ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า จากทั้ง 4 คณะ ของ มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 

« 1 ของ 12 »

นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน นำทีมคณาจารย์ของวิทยาลัย ส่งมอบฉากกั้นอะคริลิคป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลโนนไทย โดยมอบให้ทั้งสิ้นจำนวน 2 ชุด พร้อมดำเนินการติดตั้งไว้ที่ห้องบริการฉุกเฉินภายในโรงพยาบาล 

« 1 ของ 8 »

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมส่งมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และชุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  ในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

« 1 ของ 11 »

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน และอาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา เป็นผู้แทนส่งมอบพร้อมดำเนินการติดตั้งแผ่นป้องกันการกระจายเชื้อโควิด-19 ให้แก่ห้องเจาะเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

« 1 ของ 12 »

สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ได้ดำเนินการปรับปรุงและกั้นห้องสำหรับใช้ในการตรวจ COVID- 19 ให้กับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัด​นครราชสีมา และได้มอบเงินที่ได้รับบริจาคจำนวนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลฯ เพื่อสมทบทุนในการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ เพื่อหยุดการแพร่​กระจายของเชื้อ COVID-19​ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

« 1 ของ 5 »

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติคุณกฤช นฤสิงห์สำราญ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ได้ส่งมอบอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดำเนินการผลิตโดยทีมงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

« 1 ของ 13 »

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ พร้อมด้วย อ.ปราณี สกุลลิขเรศสีมา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ไปส่งมอบฉากกั้นป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแบบมีช่องสอดมือ ให้กับสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ชุด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

« 1 ของ 5 »

มทร.อีสาน ร่วมมอบน้ำดื่มพร้อมกับเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในพื้นที่ ต.ไชยมงคล ณ วัดโกรกตะคร้อ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

« 1 ของ 9 »

มทร.อีสาน ได้จัดทำ “ตู้ปันสุข” เพื่อเป็นสื่อกลางน้ำใจของชาวราชมงคลอีสาน ในการนำสิ่งของอุปโภค บริโภค มาร่วมแบ่งปันให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

« 1 ของ 7 »

มทร.อีสาน จัดทำตู้อบฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC เพื่อใช้สำหรับการฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย หน้ากาก N-95 และของใช้อื่น ๆ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปเพื่อร่วมสร้างจำนวน 22 ตู้ และได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์ และโรงเรียนต่าง ๆ  ที่มีความจำเป็น

« 1 ของ 11 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตสกลนคร ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาระบบการผลิต การใช้กัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างครบวงจร

« 1 ของ 11 »

มทร.อีสาน จัดโครงการจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ”พัฒนา มทร.อีสาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

« 1 ของ 10 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill/ Newskill) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 19 แห่ง ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

« 1 ของ 6 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563

« 1 ของ 3 »

มทร.อีสาน จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรย์” พัฒนา มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

« 1 ของ 13 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ  รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ และ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา เดินทางเข้าพบ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยได้นำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้มือสัมผัสส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 เครื่อง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563

« 1 ของ 10 »

มทร.อีสาน จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรย์” พัฒนา มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ณ บริเวณโดยรอบพื้นที่ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

« 1 ของ 9 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางเข้าพบ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสหารือเกี่ยวกับการจัดทำถนนโดยรอบ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

« 1 ของ 4 »

มทร.อีสาน จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาพื้นที่ภายใน มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

« 1 ของ 6 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีตอกเสามงคล เพื่อสร้างหอพักนักศึกษาและบุคลากร มทร.อีสาน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

« 1 ของ 10 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป และคณะเจ้าหน้าที่ ในการเดินเข้าร่วมหารือและเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประเด็นความร่วมมือกับบริษัท Pearson ของสหราชอาณาจักร พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยม Fabrication Lab คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563

« 1 ของ 2 »

มทร.อีสาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

« 1 ของ 5 »

มทร.อีสาน ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563