Return to คลังภาพ

ประจำปี 2557

9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

1617864_697070197042827_3749788246889295867_o
« 1 ของ 23 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้ารับโล่เกียรติคุณ จากฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557

1175031_710275499055630_552606554589517909_n
« 1 ของ 16 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้ารับรางวัล    “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2557 (EXECUTIVE OF THE YEAR 2014) สาขาบริหารการศึกษาและพัฒนาองค์กร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557

1264273_714314458651734_3594647950776820379_o
« 1 ของ 14 »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยอธิการบดี 9 แห่ง และนักศึกษาทุนพระราชทาน เฝ้าฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

885974_751248161625030_8610719776416557615_o
« 1 ของ 26 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับประทานรางวัล
“ธรรมลักษณ์ศิลา” ประจำปี 2557 Exemplary Award and the benefits to the nation 2014 โครงการยกย่องสร้างสรรค์
บุคคลที่เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและศาสนา  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

1486173_739963169420196_1843748137406634337_o
« 1 ของ 6 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

1404755_744852952264551_5338443662606562112_o
« 1 ของ 31 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 

1553209_750671538349359_6649121151520657490_o
« 1 ของ 21 »