ประจำปี 2557

9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

« ของ 23 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้ารับโล่เกียรติคุณ จากฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557

« ของ 16 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้ารับรางวัล    “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2557 (EXECUTIVE OF THE YEAR 2014) สาขาบริหารการศึกษาและพัฒนาองค์กร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557

« ของ 14 »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยอธิการบดี 9 แห่ง และนักศึกษาทุนพระราชทาน เฝ้าฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

« ของ 26 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับประทานรางวัล
“ธรรมลักษณ์ศิลา” ประจำปี 2557 Exemplary Award and the benefits to the nation 2014 โครงการยกย่องสร้างสรรค์
บุคคลที่เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและศาสนา  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

« ของ 6 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

« ของ 31 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 

« ของ 21 »