คลังภาพ

ประจำปี 2507

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็ …

ประจำปี 2539

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ วัด …

ประจำปี 2557

9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6  เมื่อวันที …

ประจำปี 2558

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์   เสถียรไทย เปิดอาคารสำ …

ประจำปี 2559

พิธีน้อมเกล้าสถาปนามหาวิทยาลัย 2559 เมื่อวันที่ 18 มกรา …

ประจำปี 2560

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อิสาน ได้ร่วมบำเพ็ญ …

ประจำปี 2561

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้ …

ประจำปี 2562

มทร.อีสาน ร่วมมือกับศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเ …