Return to คลังภาพ

ประจำปี 2559

พิธีน้อมเกล้าสถาปนามหาวิทยาลัย 2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

886339_950978291652015_7909704885146701978_o
« 1 ของ 38 »

งานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559

11034422_1001280206621823_4680544834009119305_o
« 1 ของ 33 »

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

12524174_1017386745011169_8567447059927044699_n
« 1 ของ 29 »

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559

13308165_1041188359297674_1056439621291389040_o
« 2 ของ 62 »

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร  ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

13653202_1082674031815773_2866344092589752572_o
« 1 ของ 28 »

ทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน ณ วัดโตนด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

13996129_1099509883465521_5407762238952551954_o
« 1 ของ 43 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จัดพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

15156896 1185318074884701 5918974915036704775 o
« 1 ของ 14 »

มทร.อีสาน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายพระบรมศพแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

15289209 1197780100305165 4908289314264671282 o
« 1 ของ 11 »


มทร.อีสาน ได้ทำความร่วมมือ (MOU) กับ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ในโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

15272275 1199515750131600 3121062305291464485 o
« 1 ของ 6 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ โดย หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเค็ม ปัญหาน้ำเสีย หรือปัญหาน้ำที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

15799864 1227996067283568 1579184792492431251 o
« 1 ของ 6 »